Zakaz stosowania deoksyarbutyny i regulacje dihydroksyacetonu

Mamy lato w pełni, a Komisja Europejska nie próżnuje i wprowadza kolejne zmiany w prawie kosmetycznym. I tak oto opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1099 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II i III do Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Zmiany dotyczą dwóch składników: Deoksyarbutyny (INCI: Tetrahydropyranyloxy Phenol) oraz Dihydroksyacetonu (INCI: Dihydroxyacetone). Szczegóły poniżej.


Deoksyarbutyna

Deoksyarbutyna (INCI: Tetrahydropyranyloxy Phenol) była dotychczas stosowana jako substancja rozjaśniająca skórę, np. w kremach do twarzy. Jest to pochodna ß-arbutyny, otrzymywana poprzez usunięcie grup hydroksylowych z łańcucha bocznego glukozy w ß-arbutynie.

Związek ten nie był dotąd objęty rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009. Komitet Naukowy SCCS stwierdził jednak, że ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa, stosowanie deoksyarbutyny w kremach do twarzy w stężeniu do 3% nie można uznać za bezpieczne (opinia nr SCCS/1554/15). Jest to spowodowane faktem, że deoksyarbutyna uwalnia Hydroquinone. Hydrochinon jest z kolei substancją zakazaną do stosowania w kosmetykach (Załącznik II Rozporządzenia 1223/2009, pozycja 1339), z wyjątkiem pozycji 14 w Załączniku III (może być stosowany pod określonymi warunkami wyłącznie w produktach do sztucznych paznokci).

To wszystko sprawiło, że Tetrahydropyranyloxy Phenol (deoksyarbutyna) został włączony do Załącznika II, w pozycji 1657. Krótko mówiąc, substancja ta będzie zakazana do stosowania w produktach kosmetycznych od 26 lipca 2021 r.

Link do opinii SCCS: https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_183.pdf


Dihydroksyaceton

Kolejna substancja, która zostanie objęta uregulowaniami prawnymi to Dihydroksyaceton (INCI: Dihydroxyacetone). Jest to powszechnie znany związek o działaniu opalającym, o wieloletniej historii wykorzystywania w samoopalaczach. Każdy miłośnik skóry muśniętej słońcem na pewno go zna 😉 

Do tej pory stosowanie dihydroksyacetonu również nie było regulowane przez prawo kosmetyczne. W opinii SCCS/1612/19 Komitet SCCS uznał dihydroksyaceton za bezpieczny do stosowania jako składnik do farbowania włosów w zastosowaniach niespłukiwanych (nieutleniających) przy maksymalnym stężeniu = 6,25 %. Ponadto za bezpieczne uznano także opisane powyżej stosowanie dihydroksyacetonu (w farbach do włosów) przy jednoczesnym stosowaniu emulsji samoopalającej i kremu do twarzy zawierających dihydroksyaceton w maksymalnym stężeniu = 10 %.

Na podstawie wniosków SCCS dihydroksyaceton zostanie dodany do Załącznika III Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w nowej pozycji – 322. Warunki stosowania dihydroksyacetonu w kosmetykach będą ograniczone do tych opisanych w opinii SCCS, tzn. będzie go można stosować wyłącznie w:

– nieutleniających produktach do farbowania włosów, w maksymalnym stężeniu do 6,25 %;

– produktach samoopalających, w maksymalnym stężeniu = 10 %.

Rozporządzenie przewiduje 6-miesięczny okres przejściowy na wprowadzanie oraz 9-miesięczny okres na udostępnianie produktów z tym składnikiem na rynku. Od dnia 26 stycznia 2022 r. nie można wprowadzać do obrotu w Unii produktów zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach. Natomiast od dnia 22 kwietnia 2022 r. nie można udostępniać na rynku w Unii wspomnianych produktów.

Z opinią SCCS dotyczącą dihydroksyacetonu możecie się zapoznać pod linkiem: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_234.pdf


Jak widać zmiany w prawie kosmetycznym ciągle postępują. Patrząc na intensywne prace SCCS i Komisji Europejskiej można wywnioskować, że będzie ich coraz więcej 😉 A na koniec zachęcam do lektury nowego rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1099&from=EN

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram