BHT, Acid Yellow 3, Homosalate, HAA299 i Resorcinol

Co nowego czeka nas w najbliższym czasie w prawie kosmetycznym? Tym razem zmiany dotyczą aż 5 substancji: BHT, Acid Yellow 3, Homosalate, HAA299 i Resorcinol. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów nowego Rozporządzenia 2022/2195 z dnia 10 listopada 2022 r. zapraszam do lektury poniższego wpisu.


BHT 

BHT, czyli butylohydroksytoluen, 2,6-di-tert-butyl-4-metylofenol, o nazwie INCI: Butylated Hydroxytoluene, jest powszechnie stosowanym syntetycznym przeciwutleniaczem, który pomaga utrzymać trwałość i właściwości użytkowe kosmetyków. 

Wiele mówiono ostatnio o potencjalnych właściwościach tej substancji zaburzających działanie układu hormonalnego. W związku z tym Komitet SCCS wziął pod lupę BHT. W swojej opinii nr SCCS/1636/21 komitet uznał, że BHT jest bezpiecznym składnikiem kosmetyków, w przypadku łącznego stosowania: płynu do płukania jamy ustnej – z zawartością BHT w maksymalnym stężeniu 0,001%; pasty do zębów – w maksymalnym stężeniu BHT = 0,1% oraz innych produktów zmywalnych oraz niezmywalnych w maksymalnym stężeniu BHT = 0,8%.

W związku z powyższym BHT zostanie włączony do Załącznika III rozporządzenia kosmetycznego tj. wykazu substancji objętych ograniczeniami. Zajmie on pozycję 325 we wspomnianym załączniku. Ograniczenia stosowania BHT w kosmetykach będą zgodne z opinią SCCS, tj. będzie można go stosować w:

  • płynach do płukania jamy ustnej – w stężeniu maksymalnym = 0,001%;
  • pastach do zębów – stężenie max. = 0,1%;
  • pozostałych produktach niespłukiwanych i spłukiwanych – do stężenia max. 0,8%.

Daty zmian? Od 1 lipca 2023 r. nie będzie można wprowadzać do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających BHT i niespełniających nowych wymogów. Natomiast od 1 stycznia 2024 r. nie będzie możliwości udostępniania na rynku produktów z BHT niespełniających wymogów określonych w ograniczeniach.

Link do opinii SCCS:  https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/sccs_o_257.pdf


Acid Yellow 3 

Barwnik Acid Yellow 3 to kolejna substancja, którą czekają zmiany w warunkach stosowania w kosmetykach. Do tej pory substancja ta była wymieniona w pozycji 82 Załącznika IV Rozporządzenia 1223/2009. W związku z tym Acid Yellow 3 mógł być stosowany jako barwnik w produktach kosmetycznych bez żadnego maksymalnego stężenia. 

Aktualne dane pokazują, że Acid Yellow 3 może być bezpiecznie stosowany w nieutleniających produktach do farbowania włosów w stężeniu na skórze głowy nieprzekraczającym 0,5 %. Ma to odzwierciedlenie w opinii SCCS nr SCCS/1631/21, gdzie stwierdzono, że powyżej poziomu 0,5% barwnik ten stwarza potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego. W związku z tym Acid Yellow 3 zostanie włączony do Załącznika III w pozycji 326, gdzie zastosowanie tego barwnika w nieutleniających produktach do farbowania włosów będzie ograniczone do stężenia 0,5%.

Okresy przejściowe będą analogiczne jak w przypadku BHT, tj. od 1 lipca 2023 r. – zakaz wprowadzania do obrotu produktów niezgodnych z nowymi wymaganiami oraz od 1 stycznia 2024 r. – zakaz udostępniania na rynku.

Ważne! W przypadku zastosowania tej substancji jako „standardowego barwnika”, tzn. nie w farbach do włosów, a np. w lakierach do paznokci, nadal obowiązuje załącznik IV, pozycja nr 82.

Z opinią SCCS na temat barwnika Acid Yellow 3 można zapoznać się pod linkiem: https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/sccs_o_253.pdf


Homosalate

Filtry UV również zostały wzięte na tapetę w nowym rozporządzeniu. W tym Homosalate – filtr, który widnieje w pozycji 3 Załącznika VI rozporządzenia kosmetycznego. Związek ten aktualnie może być stosowany jako substancja promieniochronna w produktach kosmetycznych w maksymalnym stężeniu 10%.

W związku z potencjalnymi właściwościami Homosalate w zakresie zaburzania funkcjonowania układu hormonalnego, SCCS wydał opinię naukową nr SCCS/1622/20, w której stwierdził, że filtr ten w obecnie dozwolonych stężeniach w produktach kosmetycznych stwarza potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. W opinii opisano, że stosowanie tego filtra UV w kosmetykach jest bezpieczne dla konsumenta jedynie w maksymalnym stężeniu 0,5% w produkcie końcowym.

Po interwencji przemysłu kosmetycznego, aby zapewnić konsumentom odpowiednią ochronę przed słońcem, SCCS wydał kolejną opinię nr SCCS/1638/21. Potwierdzono w niej bezpieczeństwo Homosalate w stężeniach do 7,34 % w przypadku stosowania w produktach do twarzy w postaci kremu innych niż w sprayu i w sprayu z pompką. W związku z tym wprowadzono następujące zmiany w pozycji 3 Załącznika VI: 

  • stosowanie Homosalate ograniczono wyłącznie do produktów do twarzy (innych niż w sprayu i w sprayu z pompką),
  • maksymalne dozwolone stężenie Homosalate w powyższych produktach = 7,34%.

Okresy przejściowe: 1 stycznia 2025 – na wprowadzanie produktów do obrotu oraz 1 lipca 2025 – na udostępnianie na rynku. 

Opinie SCCS dotyczące Homosalate znajdziecie pod linkami:

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/sccs_o_244.pdf

https://health.ec.europa.eu/publications/scientific-advice-safety-homosalate-cas-no-118-56-9-ec-no-204-260-8-uv-filter-cosmetic-products_en


HAA299 

W załączniku VI pojawi się również nowy filtr UV – HAA299 o nazwie INCI: Bis-(Diethylaminohydro­ xybenzoyl Benzoyl) Piperazine. Komitet SCCS przedłożył 2 opinie dotyczące bezpieczeństwa tego związku: SCCS/1533/14 oraz SCCS/1634/2021, przy czym druga opinia dotyczyła HAA299 w formie nano. 

W związku z tym do załącznika VI dodano 2 nowe pozycje: 

  • 33: Bis-(Diethylaminohydro­ xybenzoyl Benzoyl) Piperazine,
  • 34: Bis-(Diethylaminohydro­ xybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano).

Maksymalne dozwolone stężenie obu form HAA299 wyniesie 10%, przy czym w przypadku łącznego stosowania Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine w formie „zwykłej” i nano ich suma nie może przekraczać 10%. Dodatkowo dla formy nano dozwolone są jedynie nanomateriały o następujących właściwościach:

  • czystość ≥ 97%,
  • średnia wielkość cząstek D50 (50 % udziału ilościowego poniżej tej średnicy): ≥ 50 nm w liczbowym rozkładzie wielkości cząstek,
  • nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie. 

Opisane zmiany wejdą w życie 1 grudnia 2022 r.

Linki do opinii SCCS:

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_159.pdf

https://health.ec.europa.eu/publications/haa299-nano_en


Resorcinol

Na zakończenie czeka nas poprawka dotycząca rezorcyny (INCI: Resorcinol) – substancji przeznaczonej do barwienia włosów. Związek ten jest objęty ograniczeniami w pozycji 22 w Załączniku III do rozporządzenia 1223/2009. 

Czego ma dotyczyć wspomniane sprostowanie? Wykreślono ostrzeżenie dotyczące stosowania rezorcyny do barwienia do brwi: „Nie stosować do farbowania rzęs lub brwi”. A zatem w wierszu dotyczącym pozycji 22 kolumna i lit. a) – w przypadku utleniających produktów do farbowania włosów – ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Nie stosować do barwienia rzęs”.  

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 grudnia tego roku.


Rozporządzenie 2022/2195 wprowadza sporo zmian do prawa kosmetycznego. Dotyczą one różnorodnych substancji stosowanych w kosmetyce: antyoksydanta Butylated Hydroxytoluene, barwników Acid Yellow 3 oraz Resorcinol, a także 2 filtrów UV: Homosalate  oraz Bis-(Diethylaminohydro­ xybenzoyl Benzoyl) Piperazine. Ze szczegółami nowego rozporządzenia można zapoznać się pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2195&from=PL

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram