Nowe substancje zakazane

Dziś krótki wpis o nowych substancjach zakazanych. Po raz kolejny pojawiły się zmiany w prawie kosmetycznym wprowadzające zakaz stosowania niektórych substancji w kosmetykach. Wszystko to przez nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1490 z dnia 19 lipca 2023 r. Jakie substancje będą więc zakazane? O tym poniżej.


Jakie substancje?

Na początek parę słów wstępu dla przypomnienia. Listę substancji zakazanych w produktach kosmetycznych stanowi Załącznik II Rozporządzenia 1223/2009. I jest to załącznik, który najczęściej ulega aktualizacji przez nowe prawo. W znakomitej większości na listę substancji zakazanych trafiają nowe substancje CMR – sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość. Jeśli takie substancje zostają zaklasyfikowane jako CMR na mocy rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/692 tzw. 18 ATP do CLP i jednocześnie przemysł kosmetyczny nie podejmuje dla nich działań obronnych wówczas automatycznie zostają one zakazane.

Aktualnie do Załącznika II zostanie wpisanych aż 30 nowych substancji, w tym m.in.:

  • Bromek amonu,
  • Ditlenek telluru,
  • Kumen,
  • Benzophenone,
  • Theophylline,
  • Melamine,
  • Ekstrakt z margosy (z ziaren Azadirachta indica, ekstrahowany za pomocą wody, a następnie przetworzony za pomocą rozpuszczalników organicznych), 
  • Trimethylolpropane Triacrylate,
  • Pentetic Acid,
  • Pentasodium Pentetate.

Ciekawym przykładem jest tutaj teofilina (INCI: Theophylline), która jest alkaloidem naturalnie występującym w ziarnach kakaowca i liściach herbaty. Została zaklasyfikowana jako toksyczna dla reprodukcji (Repr. 1B), a tym samym – będzie zakazana w kosmetykach. Warto zdać sobie sprawę, że nadal będziemy mogli spożywać teofilinę, np. pijąc herbatę, ale już w kosmetyce nie będzie mogła być stosowana. Jest to interesujący „paradoks legislacyjny” 😉

Po aktualizacji prawa Załącznik II będzie zawierał już 1724 substancje. Ponadto zmieniona zostanie pozycja 1024: „Kwas 2-etyloheksanowy i jego sole z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008”. Dotychczas pozycja ta obejmowała wyłącznie kwas 2-etyloheksanowy bez jego soli.


Daty zmian

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po publikacji tj. 9 sierpnia 2023 r., natomiast stosowane będzie od 1 grudnia 2023 r.

Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią rozporządzenia i pełną listą nowych substancji zakazanych pod linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1490

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram