Filtry UV i donory formaldehydu

Mamy lato w pełni, a więc idealny czas na wpis o filtrach UV 🙂 Czekają nas bowiem zmiany w prawie kosmetycznym w stosowaniu 2 filtrów UV: Benzophenone-3 i Octocrylene. To jeszcze nie wszystko, ponieważ nowym regulacjom będą podlegać również substancje uwalniające formaldehyd. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.


Benzophenone-3 i Octocrylene

Uwaga, producenci kosmetyków ochrony przeciwsłonecznej: zmieniają się warunki stosowania wymienionych powyżej filtrów UV. 7 lipca pojawiło się Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1176 wprowadzające zmiany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania Benzophenone-3 oraz Octocrylene w produktach kosmetycznych. O co chodzi i skąd te zmiany?

Wszystko zaczęło się od obaw związanych z potencjalnymi właściwościami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego, które to Benzophenone-3 i Octocrylene mogłyby potencjalnie wywoływać. Zarówno Benzophenone-3, jak i Octocrylene znajdują się w Załączniku VI (wykaz dozwolonych substancji promieniochronnych) Rozporządzenia 1223/2009, odpowiednio w pozycji 4 oraz 10. Dotychczasowe maksymalne dozwolone stężenie Benzophenone-3 w kosmetykach wynosiło 6%, natomiast dla Octocrylene – 10%.

Tymczasem Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) w swojej opinii SCCS/1625/20 stwierdził, że Benzophenone-3 nie jest bezpieczny dla konsumentów w przypadku stosowania jako filtra UV w obecnym maksymalnym stężeniu 6% w produktach ochrony przeciwsłonecznej. Ocena ta dotyczy kosmetyków w postaci kremu do ciała, jak i sprayu przeciwsłonecznego w rozpylaczu lub z pompką. Potwierdzono natomiast bezpieczeństwo stosowania tego filtra UV do maksymalnego stężenia:

  • 6% w kremach do twarzy, kremach do rąk i szminkach (gdzie ze względu na mniejszą powierzchnię aplikacji mamy do czynienia z mniejszym narażeniem),
  • 0,5% w produktach kosmetycznych w celu ochrony składu kosmetyku,
  • 2,2% w kremach do ciała oraz w sprayach w rozpylaczu i z pompką, jeżeli w tym samym składzie nie ma dodatkowego zastosowania Benzophenone-3 w stężeniu 0,5 % w celu ochrony składu kosmetyku.

SCCS stwierdził ponadto, że gdy substancja Benzophenone-3 jest również stosowana w stężeniu 0,5% w tym samym składzie, poziom tego filtra UV nie powinien przekraczać 1,7% w kremach do ciała oraz w sprayach w rozpylaczu i z pompką.

W związku z powyższym stosowanie substancji Benzophenone-3 zostanie ograniczone do maksymalnych stężeń proponowanych przez SCCS. Według nowych wymagań Benzophenone-3 będzie można stosować z uwzględnieniem następujących maksymalnych stężeń:

  • 6% – w produktach do twarzy, do rąk i produktach do warg, z wyłączeniem produktów w sprayu w rozpylaczu lub z pompką (WAŻNE! Jeżeli stosuje się 0,5% Benzophenone-3 w celu ochrony składu produktu, poziomy stosowane jako filtr UV nie mogą przekraczać 5,5 % – po prostu od stężenia wyjściowego 6% odejmujemy 0,5%);
  • 2,2% – w produktach do pielęgnacji ciała, w tym produktach w sprayu w rozpylaczu lub z pompką(WAŻNE! Jeżeli stosuje się 0,5% Benzophenone-3 w celu ochrony składu produktu, poziomy stosowane jako filtr UV nie mogą przekraczać 1,7%); 
  • 0,5% – w pozostałych produktach.

Co do Octocrylene SCCS wydał opinię SCCS/1627/21 potwierdzającą bezpieczeństwo stosowania tego filtra UV do maksymalnego stężenia 10% w przypadku stosowania indywidualnego w produktach kosmetycznych. Natomiast dla produktów typu spray przeciwsłoneczny w rozpylaczu Octocrylene można uznać za bezpieczny do stężenia 9% – z uwzględnieniem stosowania razem z kremem do twarzy, kremem do rąk lub szminką zawierającymi 10% tej substancji.

A zatem zmiana warunków stosowania Octocrylene polega na dodaniu nowej kategorii kosmetyków do pozycji 10, zał. VI. A mianowicie uwzględniono produkty w sprayu w rozpylaczu, gdzie maksymalne dozwolone stężenie Octocrylene wyniesie 9%. Stosowanie tego filtra w pozostałych rodzajach produktów pozostanie bez zmian, gdzie nadal będzie obowiązywało stężenie max. 10%.

Jeżeli chodzi o okresy przejściowe do tego rozporządzenia to mamy czas do: 28 stycznia 2023 r. – na wprowadzanie kosmetyków do obrotu oraz do 28 lipca 2023 r. na udostępnianie na rynku.

W celu zapoznania się z nowym rozporządzeniem zapraszam do linka: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1176&from=PL

Chętnych odsyłam również do opinii SCCS: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_247.pdf

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_249.pdf


Donory formaldehydu

Czeka nas jeszcze jedna zmiana związana z donorami formaldehydu, tj. substancjami zdolnymi do uwalniania formaldehydu. Tutaj zmianie ulegnie preambuła do załącznika V do Rozporządzenia 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych. 

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/1181 z dnia 8 lipca 2022 r. wspomniana preambuła, punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Każdy produkt gotowy zawierający substancje ujęte w niniejszym załączniku uwalniające formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie »uwalnia formaldehyd«, jeśli całkowite stężenie formaldehydu uwolnionego w gotowym produkcie przekracza 0,001% (10 ppm),niezależnie od tego, czy produkt gotowy zawiera jedną lub więcej substancji uwalniających formaldehyd.”.

Co zmieniło się w stosunku do poprzedniej preambuły? Dotychczas obowiązująca wersja uwzględniała wymóg zastosowania ostrzeżenia „uwalnia formaldehyd” dla 0,05% uwolnionego formaldehydu, a więc stężenie to zostało znacząco obniżone. W opinii naukowej nr SCCS/1632/21 Komitet SCCS stwierdził, że obecny próg 0,05% (500 ppm) nie chroni bowiem w wystarczającym stopniu konsumentów uczulonych na formaldehyd. W celu ochrony zdecydowanej większości tych użytkowników obecny próg dla wymogu etykietowania został zatem obniżony do 0,001 % (10 ppm).

W tym przypadku okresy przejściowe na dostosowanie się do nowych zmian są znacznie dłuższe: 31 lipca 2024 r. – na wprowadzenie do obrotu oraz 31 lipca 2026 r. – na udostępnienie produktów na rynku.

Link do rozporządzenia znajdziecie pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1181&from=PL

Natomiast opinię SCCS tutaj: https://health.ec.europa.eu/system/files/2021-05/sccs_o_254_0.pdf


Podsumowując, czekają nas znaczące zmiany w prawie kosmetycznym. Pierwsza dotyczy nowych warunków stosowania dwóch filtrów UV: Benzophenone-3 i Octocrylene. Zostały wyszczególnione dodatkowe kategorie kosmetyków, w których mogą być stosowane te filtry wraz z nowymi maksymalnymi dopuszczalnymi stężeniami. Kolejna zmiana to obniżenie progu stężenia formaldehydu uwolnionego z jego donorów z 500 do 10 ppm w preambule do załącznika V. Jest to powiązane z wymogiem umieszczenia ostrzeżenia „uwalnia formaldehyd” na etykietach kosmetyków, w których stężenie formaldehydu uwolnionego z jego donorów przekracza wspomniane 10 ppm.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram