Nowy Rok – nowe zmiany

Początek Nowego Roku to czas podsumowań, postanowień,
a także zmian, również tych w regulacjach kosmetycznych. Jakie zmiany w prawie kosmetycznym przyniesie nam 2020 rok? O tym dowiecie się z poniższego wpisu 🙂


 • Kwas salicylowy na tapecie

Dnia 27 listopada 2019 roku pojawiło się Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2019/1966 wprowadzające zmiany do Rozporządzenia 1223/2009. Zmiany te dotyczą w dużej mierze warunków stosowania kwasu salicylowego w kosmetykach. 

Kwas salicylowy, kwas 2-hydroksybenzoesowy, należy do grupy β-hydroksykwasów (BHA) i występuje w przyrodzie, m.in. w korze wierzby i kwiatach rumianku. Jest powszechnie wykorzystywany w kosmetyce jako konserwant, substancja keratolityczna, przeciwłupieżowa, maskująca, kondycjonująca włosy i skórę. 

Kwas salicylowy znajduje się zarówno na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (Załącznik III Rozporządzenia 1223/2009 – pozycja 98), jak i na liście dozwolonych konserwantów (Załącznik V, pozycja 3, kwas salicylowy i jego sole). 

Klasyfikacja kwasu salicylowego jako substancji CMR (rakotwórczej, mutagennej lub działającej szkodliwie na rozrodczość) kategorii 2, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008/WE (CLP), wymusiła wprowadzenie zmian dotyczących warunków stosowania tej substancji w kosmetykach. Substancje CMR kategorii 2 są to substancje, co do których podejrzewa się, że są rakotwórcze dla człowieka. Czy zatem kwas salicylowy powinien znaleźć się w wykazie substancji zakazanych w kosmetykach (Aneks II)? Nie do końca. Kwas salicylowy spełnia bowiem warunki opisane w Artykule 15 Rozporządzenia 1223/2009, tj.:

 • został oceniony przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS),
 • SCCS uznał kwas salicylowy za bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych.

A zatem Komitet SCCS poparł bezpieczeństwo kwasu salicylowego w swojej opinii nr SCCS/1601/18. Zostało potwierdzone bezpieczeństwo stosowania kwasu w zastosowaniach innych niż jako konserwant z zachowaniem dotychczasowych ograniczeń oraz stężeń, tj. w produktach spłukiwanych do włosów w stężeniu maksymalnym = 3,0 % oraz w innych produktach w stężeniu nieprzekraczającym 2,0 %, z wyjątkiem emulsji do ciała, cieni do powiek, tuszu do rzęs, eyelinerów, szminek i dezodorantów w kulce.  Opinia SCCS nie ma zastosowania do produktów do jamy ustnej ani produktów rozpylanych, które mogą prowadzić do narażenia poprzez wdychanie. Ponadto Komitet SCCS stwierdził, że kwas salicylowy działa drażniąco na oczy i może potencjalnie powodować poważne uszkodzenie oczu. 

Biorąc pod uwagę powyższe właściwości kwasu salicylowego i opinię SCCS wprowadzono nowe ograniczenia stosowania kwasu, opisane w Załączniku III, pozycji 98 (zastosowania inne niż jako konserwant). A zatem kwas salicylowy nie może być stosowany w następujących produktach:

 • emulsjach do ciała, cieniach do powiek, tuszach do rzęs, eyelinerach, szminkach i dezodorantach w kulce,
 • ŻADNYCH produktach dla dzieci poniżej 3 lat (dotychczas zezwolone było stosowanie kwasu w szamponach dla dzieci poniżej 3 roku życia),
 • produktach, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika na kontakt poprzez wdychanie (np. kosmetyki w spray’u),
 • kosmetykach do jamy ustnej.

Zmiany zostały wprowadzone również do Załącznika V (pozycja 3 – zastosowanie kwasu salicylowego w roli środka konserwującego). Tutaj również zostało zachowane dotychczasowe maksymalne stężenie (0,5% jako kwas) i warunki stosowania, jednak dodano nowe, analogiczne do tych z Załącznika III, obostrzenia:

 • nie stosować w produktach dla dzieci poniżej 3 lat (w żadnych produktach, dotychczas zezwolone było stosowanie kwasu w szamponach dla dzieci poniżej 3 roku życia),
 • nie stosować w produktach do jamy ustnej, 
 • nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie.

Powyższe zmiany dotyczące kwasu salicylowego wejdą w życie z dniem 1 maja 2020.

W opinii SCCS/1601/18 zwrócono również uwagę na fakt, że obecnie prowadzone są badania potencjalnych właściwości kwasu salicylowego zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Wyniki tych badań mogą okazać się znaczące dla kolejnych ograniczeń stosowania kwasu salicylowego w kosmetykach. A zatem czas pokaże jak potoczy się dalsza historia kwasu salicylowego w przemyśle kosmetycznym…


 • Nowe substancje zakazane

Zmiany zajdą również w obrębie Aneksu II (lista substancji zakazanych w produktach kosmetycznych). Tutaj ze względu na wspomniane wcześniej Rozporządzenie CLP związki zaklasyfikowane do kategorii CMR muszą zostać włączone do wykazu substancji zakazanych. Załącznik II wydłuży się zatem o kolejnych 30 związków i będzie w nim figurować już 1641 pozycji. Do nowych substancji zakazanych będą należeć m.in.: fosmet, nadmanganian potasu, propikonazol, tetrametryna, 1-winyloimidazol, rozgałęziony dodecylofenol, acetochlor, włókna szklane o reprezentatywnym składzie, ftalan dicykloheksylu hydronadtlenek tert-butylu.

Dla części z tych substancji obowiązuje już zakaz stosowania od dnia 18 grudnia 2019, pozostałe natomiast będą prawnie zakazane od 1 maja 2020.


Jak widać utrzymuje się tendencja systematycznego włączania kolejnych substancji CMR do wykazu substancji zakazanych Rozporządzenia 1223/2009. Ze względu na klasyfikację kwasu salicylowego jako substancji CMR konieczne było zebranie danych z nowych badań, oczekiwanie na opinię SCCS, a następnie wdrożenie kolejnych restrykcji w warunkach stosowania tego związku w kosmetykach. O takich istotnych zmianach w prawie kosmetycznym wiemy już na samym początku nowego 2020 roku. Ciekawa jestem jakie będą kolejne i co przyniesie ten rok dla sektora kosmetycznego 🙂

Link do strony z Rozporządzeniem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1966&from=EN

Link do strony z opinią SCCS dotyczącą kwasu salicylowego: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_223.pdf

1 thought on “Nowy Rok – nowe zmiany”

 1. Pingback: Dalsze losy ditlenku tytanu i kwasu salicylowego – Safety Assessment

Comments are closed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram