3 historie – HEMA, barwniki do włosów i nowy filtr UV

Szykują się zmiany dla producentów lakierów do paznokci, farb do włosów i kosmetyków promieniochronnych. Ostatnio, a dokładnie 12 listopada, pojawiły się 3 rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające odpowiednie załączniki do Rozporządzenia 1223/2009. Jakie to zmiany i co z nich wynika? Zapraszam do lektury 🙂


Historia pierwsza – HEMA

HEMA (2-Hydroksyetylometakrylan) oraz Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (di HEMA trimetyloheksylo-dikarbaminian) są substancjami z grupy akrylanów, dobrze znanymi producentom lakierów do paznokci. Są powszechnie stosowane w lakierach hybrydowych w celu utworzenia powłoki i modelowania paznokci. Działają na zasadzie polimeryzacji wywołanej procesem utwardzania promieniowaniem UV.

Dotychczas substancje te nie były objęte zakazem ani ograniczeniem w Rozporządzeniu 1223/2009. Stwierdzono jednak, że wywołują one działanie uczulające, co może stwarzać potencjalne ryzyko dla konsumenta. Komitet naukowy SCCS wydał opinię nr SCCS/1592/17w której poinformował, że zarówno HEMA (w maksymalnym stężeniu do 35%), jak i Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate (do 99%), stwarzają niskie ryzyko uczulenia w światłoutwardzalnych systemach modelowania sztucznych paznokci. Warunkiem bezpieczeństwa jest stosowanie tych surowców tylko w obrębie płytki paznokcia oraz unikanie kontaktu z przylegającą skórą. Innymi słowy, bardzo ważne jest precyzyjne nakładanie lakieru na płytkę paznokcia. Działanie uczulające może się bowiem pojawić wskutek kontaktu lakieru ze skórą.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2020/1682 wprowadza zatem nowe regulacje i włącza HEMA oraz Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate do Załącznika III (lista substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń) Rozporządzenia 1223/2009. HEMA zajmie pozycję 313, natomiast Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate – pozycję 314 w Załączniku III. Ograniczenia, którymi zostaną objęte te substancje to:

 • rodzaj produktów, w których mogą być stosowane: tylko produkty do paznokci,
 • substancje będzie można stosować wyłącznie w produktach do profesjonalnego użytku,
 • na etykietach produktów konieczne będzie umieszczenie ostrzeżeń:
  • tylko do użytku profesjonalnego,
  • może powodować reakcję alergiczną.

Firmy kosmetyczne mają czas na dostosowanie się do nowych zmian do 3 czerwca 2021 r. Od tej daty nie będzie można wprowadzać do obrotu w Unii produktów niezgodnych z opisanymi wymaganiami. 

Z treścią Rozporządzenia można się zapoznać pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1682&from=EN

Natomiast opinię SCCS znajdziecie tutaj: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_214.pdf


Historia druga – barwniki do włosów

Kolejne zmiany dotyczą substancji do farbowania włosów, które nastąpią na mocy Rozporządzenia KE 2020/1683. Komitet SCCS dokonał oceny bezpieczeństwa poszczególnych substancji do farbowania włosów, z którymi wiążą się potencjalne zagrożenia dla zdrowia.

Wobec tego 3 substancje trafią do Załącznika II, a więc zostaną objęte zakazem stosowania w kosmetykach do farbowania włosów i rzęs. Te substancje to:

 • 1,2,4-trihydroksybenzen (zajmie pozycję 1642), 
 • 4-amino-3-hydroksytoluen (pozycja 1643),
 • kwas 2-[(4-amino-2-nitrofenylo)-amino]-benzoesowy (pozycja 1644). 

Od dnia 3 września 2021 r. nie będzie można wprowadzać do obrotu w Unii produktów do farbowania włosów i rzęs zawierających te związki. Natomiast od 3 czerwca 2022 r. – będzie zakaz udostępniania ich na rynku.

Ponadto w przypadku 6 innych substancji do farbowania włosów zostaną ograniczone ich maksymalne stężenia, jak również inne warunki stosowania. A zatem w Załączniku III pojawią się m.in. następujące zmiany:

 • dla substancji 2-Metoksymetylo-p-fenylenodiaminy oraz Siarczanu 2-metoksymetylo-p-fenylenodiaminy (pozycja 292) dodano warunki stosowania w produktach przeznaczonych do barwienia rzęs,
 • nowa pozycja 315: Dimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl wraz z warunkami stosowania, m.in. maksymalnym dopuszczalnym stężeniem = 2%,
 • nowa pozycja 316: Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl wraz z warunkami stosowania, m.in. maksymalnym dopuszczalnym stężeniem = 2%,
 • nowa pozycja 317: HC Orange No. 6 wraz z warunkami stosowania, m.in. maksymalnym dopuszczalnym stężeniem = 0,5%,
 • nowa pozycja 318: Acid Orange 7 wraz z warunkami stosowania, m.in. maksymalnym dopuszczalnym stężeniem = 0,5%,
 • nowa pozycja 319: Tetrabromophenol Blue wraz z warunkami stosowania, m.in. maksymalnym dopuszczalnym stężeniem = 0,2%,
 • nowa pozycja 320: Indigofera Tinctoria Leaf, Indigofera Tinctoria Leaf Powder, Indigofera Tinctoria Leaf Extract oraz Indigofera Tinctoria Extract wraz z warunkami stosowania, m.in. maksymalnym dopuszczalnym stężeniem = 25%.

Zmiany dotyczące maksymalnych stosowanych stężeń tych substancji zaczną obowiązywać od 3 czerwca 2021 r. Natomiast od 3 grudnia 2021 r. konieczne będzie umieszczanie stosownych ostrzeżeń na etykietach opakowań.

Pełną treść rozporządzenia znajdziecie tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1683&from=EN

Oraz sprostowanie do rozporządzenia ze zmienioną numeracją substancji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1683R(01)&from=EN


Historia trzecia – nowy filtr UV

I na koniec – mamy nowy filtr UV! Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate, bo o nim mowa, został oceniony przez Komitet SCCS jako bezpieczna substancja promieniochronna w maksymalnym stężeniu 3%. W opinii SCCS/1605/19 zwrócono uwagę, że związek ten jest aminą drugorzędową, a więc jest podatny na nitrozowanie i powstawanie nitrozoamin. Wobec tego nie należy go stosować w połączeniu z substancjami nitrozującymi. Ze względu na brak danych nie oceniono toksyczności składnika po ekspozycji inhalacyjnej, a zatem – nie potwierdzono jego bezpieczeństwa w kosmetykach powodujących narażenie drogą wziewną.

Do tej pory w Załączniku VI (wykazie dozwolonych substancji promieniochronnych) widniało 31 substancji. Teraz do tej listy, zgodnie z Rozporządzeniem 2020/1684, dołączy Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate w kolejnej – 32 pozycji. Warunki stosowania tego filtra są następujące:

 • maksymalne dopuszczalne stężenie = 3%,
 • nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie,
 • nie używać z czynnikami nitrozującymi – maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg,
 • przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów.

Link do opinii SCCS: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_227.pdf

Link do Rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1684&from=EN

Podsumowując, wprowadzono nowe zmiany do załącznika II, III oraz VI rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych. Nowe regulacje dotyczą substancji stosowanych w lakierach do paznokci, farbach do włosów i kosmetykach z filtrami UV. Mam nadzieję, że post się podobał i że przedstawione informacje okażą się przydatne 🙂

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram